Laatste adviezen en opiniestukken

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons uitgebrachte en aan de betrokken wethouder aangeboden adviezen (en enkele opiniestukken) over de periode 2014-2015. In de pdf leest u het advies, de brief aan de wethouder en een reactie van de gemeente (indien beschikbaar).