Uitgebrachte adviezen 2010 – 2013

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons uitgebrachte en aan de betrokken wethouder aangeboden adviezen (en enkele opiniestukken) over de periode 2010 t/m 2013. In het overzicht kunt u PDF’s downloaden van de samenvatting, het rapport en de reactie van de wethouder op het advies, voorzover aanwezig.