Uitgebrachte adviezen 2006 – 2009

Hieronder vindt u een overzicht van de door ons uitgebrachte en aan de betrokken wethouder aangeboden adviezen over de periode 2006 t/m 2009. In het overzicht kunt u PDF’s downloaden van de samenvatting, het rapport en de reactie van de wethouder op het advies, voorzover aanwezig.